THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Fraňa Kráľa 37,38,39 Žarnovica.

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP ul. Fraňa Kráľa 37,38,39 Žarnovica

Termín realizácie: 1.3.2017 – 10.12.2017

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy.
  2. Zateplenie stropov, suterénu a stien schodiska.
  3. Výmena vonkajších výplní otvorov.
  4. Zateplenie obvodového plášťa.
  5. Zateplenie lódžií.
  6. Výmena stupačiek a ležatých rozvodov vody.
  7. Úprava spoločných priestorov.
  8. Odkvapový chodník.
  9. Elektroinštalácia, bleskozvod.