THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Mojmírova 8331/4-6 Zvolen

Investor: Mesto Zvolen

Objednávateľ: Mesto Zvolen – nájomný dom Mojmírova 8331/4- 6 Zv v zastúpení správcom Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: 2.11.2017 – 11.12.2017 a 12.3.2018 - 30.4.2018

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie obvodového plášťa.
 2. Výmena žľabov a zvodov.
 3. Klampiarske práce.

Realizovaná stavba:


Bytový dom Záhonok 488/1-11 Zvolen

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP BD , v zastúpení SBD Zvolen

Termín realizácie: 2 - 4 / 2018 a 5 – 6 / 2018

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie stropov technického podlažia.
 2. Vymaľovanie spoločných priestorov.
 3. Pokládka dlažby v spol. priestoroch.
 4. Vonkajšie úpravy strojovní výťahov.
 5. Oprava balkónov.
 6. Odkvapové chodníky.

 Zateplenie stropov, Oprava balkónov Zateplenie stropov, Oprava balkónov Zateplenie stropov, Oprava balkónov Zateplenie stropov, Oprava balkónov
Realizovaná stavba:


Objekt ul. P.O.Hviezdoslava 42 Zvolen

Investor: Kevely P Reštaurácia Lipa

Objednávateľ:

Termín realizácie: 25.1. - 28.2.2018

Rozsah realizácie:
 1. Rekonštrukcia vnútorných priestorov.