THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 442 Š. Moysesa 62-66 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 442 Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 1.z 13.10.2020 - 12/2020
2.z 12.42021 - 4-7/2021

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie priečelí.
  2. Zateplenie stropov TP.
  3. Nebytový priestor a iná modernizácia.
  4. NP, sušiaky a okenné mriežky.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov