THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jilemnického 6-8. Liptovský Mikuláš

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Jilemnického 733 LM

Objednávateľ:Vlastníci bytov a NP BD Jilemnického 773/6-8 L. Mikuláš INTEN-EURA správa domov s.r.o.

Termín realizácie: 8 -10 / 2017 a 23.1.2018 – 11.5.2018

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa a povaly.
  2. Sanácia loggií.
  3. Klampiarske práce, zateplenie suterénu.
  4. Rekonštrukcia odkvapového chodníka.
  5. Rekonštrukcia elektroinštalácie.
  6. Vyregulovanie ÚK a TÚV.