THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Rekonštrukcia spoločných priestorov v bytovom dome Slnečná 266/11 Kováčová

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD ul. Slnečná 266/11 Kováčová

Termín realizácie: 20.2.2017 – 8.3.2017

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia spoločných priestorov BD,
  2. Pokládka dlažby pred vstupom,
  3. pokládka dlažby vstupný priestor,
  4. úpravy stien, olejový náter.