THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Komenského 203/13,15,17 Partizánske

Investor: Správa majetku mesta , n.o. Partizánske

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD Komenského 203/13,15,17

Termín realizácie: 10-11/2021, od 21.3.2022 - 4 mesiace

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie strechy.
  2. Zateplenie obvodového plášťa.
  3. Stropy technického podlažia.
  4. Sanácia balkónov.
  5. Odkvapový chodník, betónový chodník.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov