THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Oprava fasády a úprava balkónov z južnej strany BD Slnečná 266/11 Kováčova

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: správca BD : Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 20.4.2023, ukončenie 12.6.2023

Rozsah realizácie:
  1. Oprava fasády a čiastočná oprava balkónov.
  2. Úprava zábradlia 16 ks.

Realizovaná stavba:


Rekonštrukcia spoločných priestorov v BD Námestie Slobody 1894/14,16 Zvolen

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: správca BD : Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 18.1.2023, ukončenie 17.5.2023

Rozsah realizácie:
  1. Dodávka a montáž dlažieb v spoločných priestoroch.
  2. Zateplenie podhľadov v pivničných priestoroch.
  3. D+M poštové schránky.
  4. D+M SDK obklad.