THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jilemnického 30 Svit

Investor: Vlastníci bytov a NP domu Jilemnického 30 Svit

Objednávateľ: BSS INGINIERING s.r.o. Brezno

Termín realizácie: 7.3.2017 – 30.8.2017

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasády .
  2. Sanácia balkónov.
  3. Úprava nadstrešnej časti.
  4. Úprava vstupov.
  5. Elektroinštalácia, bleskozvod.