THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Strážska cesta 722/1-15 Zvolen

Investor: Vlastníci bytov v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4.1.2021 - 3 mesiace

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia spoločných priestorov BD - 8 vchodov.
  2. D+M dlažieb schodišťa, vestibulu.
  3. Maľby, nátery.


aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom M. Rázusa 1784/4,6,8 Zvolen

Investor: Vlastníci bytov v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 2.2.2021 - do 31.3.2021

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia spoločných priestorov.
  2. Bezbariérový prístup.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov