THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu č. 417 Š. Moysesa 33 - 35 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu č.417

Termín realizácie: 10.3.2016 – 10.8.2016

Rozsah realizácie:
 1. zateplenie fasády,
 2. sanácia balkónov,
 3. zateplenie stien spoločných priestorov,
 4. zateplenie stropov suterénu,
 5. nový odkvapový chodník,
 6. výmena bezpečnostných vstupných dverí do bytov,
 7. rekonštrukcia bleskozvodu,
 8. rekonštrukcia domového telefónu,
 9. úprava rozvádzača a výmena elektroinštalácie stupačiek.


Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového dom č. 326 Dukelských hrdinov 37,39,41 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu č. 326

Termín realizácie: 1.5.2016 - 30.9.2016

Rozsah realizácie:
 1. zateplenie fasády,
 2. sanácia loggií,
 3. výmena výplňových konštrukcií,
 4. zateplenie stropu povalového priestoru,
 5. odkvapový chodník,
 6. zateplenie stropov spol. priestorov,
 7. úpravy vnútorných priestorov,
 8. bleskozvod.Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu č.573 SNP 89-93 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu č.573

Termín realizácie: 1.2.2016 - 30.6.2016

Rozsah realizácie:
 1. zateplenie fasády,
 2. sanácia balkónov,
 3. zateplenie stien spoločných priestorov,
 4. zateplenie stropov suterénu,
 5. nový odkvapový chodník,
 6. výmena bezpečnostných vstupných dverí do bytov,
 7. rekonštrukcia bleskozvodu,
 8. rekonštrukcia domového telefónu,
 9. úprava rozvádzača a výmena elektroinštalácie stupačiek.