THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Nábrežná Nová Baňa

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD

Objednávateľ: MsBP Nová Baňa s.r.o.

Termín realizácie: od 15.6.2017 do 30.4.2018

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa.
  2. Sanácia, zateplenie loggií.
  3. D + M výplní zábradlí.
  4. Výmena vonkajších výplní otvorov.
  5. Výmena nerezových komínov.
  6. Úprava spoločných priestorov.
  7. Hydraulické vyregulovanie TUV a ÚK.
  8. Elektroinštalácia, bleskozvod.