THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Dolná 53/29 Kremnica

Investor: Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29 Kremnica

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29 Kremnica

Termín realizácie: od 22.9.2023 do 30.11.2023 , podmienka : vhodné klimatické podmienky pre dodržania technol. postupov od 2.4.2024 do 30.4.2024

Rozsah realizácie:
  1. Stavebné úpravy povrchov loggií-zateplenie, klampiarske práce ,izolácie + pokládka dlažby.
  2. Klampiarske práce ,izolácie + pokládka dlažby.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov