THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Materská škôlka J. Matušku Prievidza

Objednávateľ: TO-MY-STAV s.r.o. Kanianka

Termín realizácie: od 10.8.2018 – 120 dní

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasád.

zateplovanie prievidza