THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Námestie Mieru 1392/1-7 Detva

Investor: Vlastníci bytov v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení správcu : Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 24.8.2020 - do 30.11.2020, od 8.3.2021 - 5/2021 Podmienkou realizácie sú vhodné klimatické podmienky pre dodržanie technol. procesov.

Rozsah realizácie:
  1. Odstránenie systém.porúch obvodového plášťa.
  2. Odstránenie systém.porúch lodžií.
  3. Vonkajšie schodisko a výmena pivničných okien.
  4. Zateplenie obvodového plášťa - nebytové priestory.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov