THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÝ BUDOVA "Sklenárstvo" ul.29.augusta, ZVOLEN

Investor: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4 /2022 - 18 mesiacov

Rozsah realizácie:
  1. Stavebná časť.
  2. Zdravotechnika.
  3. Vzduchotechnika.
  4. Prípojka a rozvody plynu.
  5. Vykurovanie.
  6. Elektro- silnoprúd, Bleskozvod.
  7. Parkovacie plochy a spevnené plochy.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Rezidencia HRON Zvolen III. a IV. etapa - Zateplenie B1 a B2

Investor: BTK s.r.o. Bratislava

Objednávateľ: INTERIER TEAM spol. s r.o., Zvolen

Termín realizácie: od 22.5.2023 do 11/2023, prerušenie z dôvodu nevhodných klimat. podmienok pre dodržania technol. postupov Ukončenie, odovzdanie : 15.3.2024

Rozsah realizácie:
  1. Fasáda - kontaktný zatepľovací systém vrátane omietky.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Železničná 232/1 Vígľaš - rekonštrukcia spoločných priestorov

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: 17.1.2024 do 21.2.2024

Rozsah realizácie:
  1. Oprava spoločných priestorov - vnútorné priestory.
  2. Bezbariérový prístup - vonkajšie priestory.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov