THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom J. Horvátha 902/34 H,CH a 954/92 G Kremnica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu

Objednávateľ: SVB FLOREN Kremnica

Termín realizácie: stavba pozastavená pre zmenu tech. riešenia

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasády.
  2. Strešná konštrukcia.
  3. Loggie, Technické podlažia.
  4. Nebytové priestory a garáže.
  5. Úpravy zadných schodísk.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov