THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom A. Bernoláka 930/6,7 Detva - rekonštrukcia spoločných priestorov

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: 8.1.2024 do 28.3.2024

Rozsah realizácie:
  1. Oprava spoločných priestorov -vestibul, schodisko, podesty.
  2. Rekonštrukcia technického podlažia - zateplenie.
  3. Podlahy a maľby pivníc.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov