THORSTAV s.r.o.

Certifikáty
Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo licencia: CERT-APA-038-20-Q,E,O

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: APA CERT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Dátum vydania: 17.12.2020Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).


Číslo licencia: CERT-APA-040-2017-IMS-BL

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: APA CERT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Dátum vydania: 20.12.2017