THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu BD ČSA 203 a 204 Kremnica

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Dom 203 a 204 Kremnica

Termín realizácie: 2.5.2018 – 17.7.2018

Rozsah realizácie:
  1. Oprava omietok, fasáda.
  2. Výmena okien, dverí v spoločných priestoroch.
  3. výmena okien a dverí v bytoch a nebytových priestoroch.
  4. Zemné práce, izolácie , spevnené plochy.
  5. Úpravy strechy.
  6. Elektroinštalácia, bleskozvod.

zateplenie bytoveho domu, Výmena okien, dverí v spoločných priestoroch Kremnica zateplenie bytoveho domu, výmena okien a dverí v bytoch a nebytových priestoroch, Kremnica