THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu č. 324 Dukelských Hrdinov 27-29 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 324, Dukelských hrdinov 29 Žiar nad Hronom, predseda SVB p. Tóthová

Termín realizácie: 5.10.2015 – 29.1.2016

Rozsah realizácie:
  1. zateplenie fasády a realizácia nových balkónov,
  2. výmena výplňových konštrukcií, vyregulovanie UK,
  3. zateplenie stropu povalových a spoločných priestorov
  4. odkvapový chodník a vnútorné opravy omietok, maľby.Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu č. 546 Jilemnického 11, 13, 15 Žiar nad Hronom

Objednávateľ:SVB Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 1.8.2015 – 31.12.2015

Rozsah realizácie:
  1. zateplenie fasády,
  2. zateplenie stropov pivníc,
  3. sanácia balkónov a loggií.