THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Školská 45/8-14 NOVÁ BAŇA

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Žiar nad Hronom

Objednávateľ: SBD Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 6.3.2019 - 20.9.2019

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasády a stropov suterénu.
  2. Obnova balkónov.
  3. Výmena výplní otvorov.
  4. Výmena rozvodov elektriny, ZTI, plynu, VZT.
  5. Vonkajšie a vnútorné úpravy.
  6. Odkvapový chodník.