THORSTAV s.r.o.

Certifikáty
Certifikát ktorým sa potvrdzuje, že držiteľ certifikátu je právoplatný používateľ programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENKON 2019/I a 2019/II.


Číslo certifikátu: 2019-I-781206

Držiteľ: THORSTAV s.r.o.

Vydal: CENEKON, spol. s.r.o.

Dátum vydania: 14.01.2019