THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 436 Moysesa 34-36 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 436,Š. Moysesa 34-36, 965 01 Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 4.11.2019 - 20.5.2020

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie a stavebné úpravy BD.

galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov galeria realizacie zateplenia bytovych domov