THORSTAV s.r.o.

Realizovaná stavba:


Bytový dom Dolná 53/29 Kremnica

Investor: Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29 Kremnica

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo Dolná ulica 53/29 Kremnica

Termín realizácie: od 22.9.2023 do 30.11.2023 , podmienka : vhodné klimatické podmienky pre dodržania technol. postupov

Rozsah realizácie:
 1. Stavebné úpravy povrchov loggií-zateplenie, klampiarske práce ,izolácie + pokládka dlažby.
 2. Klampiarske práce ,izolácie + pokládka dlažby.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Rezidencia HRON Zvolen III. a IV. etapa

Investor: BTK

Objednávateľ: INTERIE TEAM spol. s r.o., Zvolen

Termín realizácie: od 22.5.2023 do 26.9.2023 , podmienka vhodné klimatické podmienky pre dodržania technol. postupov

Rozsah realizácie:
 1. Fasáda - kontaktný zatepľovací systém vrátane omietky.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom č.470 Dr. Janského 7,9,11 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení Bytové spoločenstvo domu 470 ŽH

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytové spoločenstvo domu 470 ŽH

Termín realizácie: 6 mesiacov + Vyvolané zmeny a Naviac práce 9 - 12 /2022, 3 - 4/ 2023 Prerušenia z dôvodu nevhodných klimatických podmienok pre dodržania technologických postupov. Aktuálna realizácia : od 8/2023

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie BD.
 2. Terasa severná.
 3. Zábradlia balkónov.
 4. Rekonštrukcia vchod č.9.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÝ BUDOVA "Sklenárstvo" ul.29.augusta, ZVOLEN

Investor: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Objednávateľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 4 /2022 - 18 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Stavebná časť.
 2. Zdravotechnika.
 3. Vzduchotechnika.
 4. Prípojka a rozvody plynu.
 5. Vykurovanie.
 6. Elektro- silnoprúd, Bleskozvod.
 7. Parkovacie plochy a spevnené plochy.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov