THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Námestie Mieru 1392/1-7 Detva

Investor: Vlastníci bytov v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení správcu : Stavebné bytové družstvo Zvolen

Termín realizácie: od 24.8.2020 - 5 mesiacov Podmienkou realizácie sú vhodné klimatické podmienky pre dodržanie technol. procesov.

Rozsah realizácie:
 1. Odstránenie systém.porúch obvodového plášťa.
 2. Odstránenie systém.porúch lodžií.
 3. Vonkajšie schodisko a výmena pivničných okien.
 4. Zateplenie obvodového plášťa - nebytové priestory.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 400 Jiráskova 21,23 Žiar nad Hronom

Investor: Bytové spoločenstvo domu 400 ŽH

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 400

Termín realizácie: I.Etapa : 10/2018 - 2/2019 II.Etapa : 7/2020 -12/2020

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie fasád.
 2. Zateplenie strechy, stropov suterénu.
 3. Obnova balkónov.
 4. Vonkajšie, vnútorné úpravy.
 5. Výmena výplní otvorov.
 6. Oprava hydroizolácie pivníc.
 7. Výmena rozvodov elektroinštalácie,SV a TUV, tepla.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 442 Š. Moysesa 62-66 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 442 Žiar nad Hronom

Termín realizácie: vnútorné priestory : od 13.1.2020 - 2 mesiace
vonkajšie priestory : 4 mesiace od vyzvania objednávateľom

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie priečelí.
 2. Zateplenie stropov TP.
 3. Nebytový priestor a iná modernizácia.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: od 4.5.2020 - 7 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov