THORSTAV s.r.o.

Realizovaná stavba:


Bytový dom Špitálska 2203/53 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: SOMAT GROUP a.s. BA, v zastúpení vlastníkov bytov a NP

Termín realizácie: Termín realizácie: od 10.1.2024 - 6 mesiacov , podmienka : vhodné klimatické podmienky pre dodržania technol. postupov

Rozsah realizácie:
  1. Oprava fasády a balkónov, terás.
  2. Sanácia statických porúch.
  3. Zosilnenie stien 1.NP.
  4. Sanácia havarijného stavu strechy so zateplením.
  5. Nátery, úprava povrchov, dlažby exteriér.
  6. Zateplenie podchodu.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov