THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova 5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: 4.5.2020 - 11/2020 - prerušenie z dôvodu nevhodných klim.podmienok

Rozsah realizácie:
  1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Obnova bytového domu 902 Štefanku 5-7, J.Kráľa 25-31, M.Benku 5-9 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP v BD v zastúpení správcu : Stavebné bytové družstvo Žiar n/H

Termín realizácie: od 26.4.2021 - 8 mesiacov

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa.
  2. Výmena výplňových konštrukcií.
  3. Obnova odkvapového chodníka.
  4. Odstránenie systém.porúch lodžií.
  5. Zateplenie stropu na 1.NP.
  6. Iná modernizácia.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov