THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 412 Š.Moysesa 3,5,7 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 412 ŽH

Termín realizácie: 19.6.2017 - 12.10.2017

Rozsah realizácie:
 1. Nové betónové lóggie so zábradlím.
 2. Balkónové zostavy – výplne otvorov.
 3. Zateplenie obvodového plášťa.
 4. Zateplenie stropu povalového priestoru.
 5. Zvodové rúry s pripojením.
 6. Bleskozvod.
 7. Spevnená plocha pred domom.

Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu č. 384 A. Dubčeka 2,4 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu č.384 A. Dubčeka 2,4 Ž h/H

Termín realizácie: 1.9.2016 – 28.2.2017

Rozsah realizácie:
 1. obnova zateplenie fasády,
 2. odkvapový chodník,
 3. úpravy strechy,
 4. zateplenie stropov suterénu,
 5. obnova a modernizácia spoločných častí.

Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu 454 M.R.Štefánika 24-28 Žiar n/Hronom

Investor: Bytové spoločenstvo domu 454 Žiar nad Hronom

Objednávateľ: ENSPOL s.r.o. Banská Bystrica

Termín realizácie: 10/2016 – 4/2017

Rozsah realizácie:
 1. zateplenie BD a stavebné úpravy,
 2. zateplenie stropu suterénu,
 3. výmena rozvodov SV a TÚV, elektroinštalácie,
 4. stavebné úpravy balkónov a strechy,

Realizovaná stavba:


Bytový dom 333 Dukelských hrdinov 20-24 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a NP BD 333 Dukelských hrdinov 20-24 ŽH

Objednávateľ: BSS INGINIERING s.r.o. Brezno

Termín realizácie: 1.2.2017 - 23.8.2017

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie fasády.
 2. Sanácia balkónov.
 3. Zateplenie stropov povalového priestoru.
 4. Úprava spoločných spoločných priestorov.
 5. Odkvapový chodník.
 6. Elektroinštalácia schodiska , bleskozvod.