THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu Fučíkova 14/16 Brezno

Investor: Vlastníci bytov a NP v BD Fučíkova 14/16 Brezno

Objednávateľ: BSS INGINIERING s.r.o. Brezno

Termín realizácie: 15.8.2016 – 30.11.2016

Rozsah realizácie:
  1. zateplenie fasády, zateplenie strechy,
  2. zateplenie stropu nad suterénom,
  3. výmena okien v spoločných priestoroch,
  4. výstavba balkónov,
  5. odkvapový chodník.

Realizovaná stavba:


Zateplenie bytového domu Nálepkova 9 Brezno

Investor: Vlastníci bytov v bytovom dome Nálepkova 9 Brezno

Objednávateľ: ENSPOL SK s.r.o. Brezno

Termín realizácie: 1.3.2016 – 21.9.2016

Rozsah realizácie:
  1. zateplenie fasády,
  2. systémové poruchy balkónov,
  3. odkvapový chodník a schody,
  4. vyregulovanie vykurovacej sústavy,
  5. elektroinštalácie, bleskozvod.