THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Jiskrova 5/1,3 Bratislava

Investor: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Objednávateľ: Vlastníci bytov v BD v zastúpení: Bytovým družstvo Centrum Ba

Termín realizácie: 5/2020 - 11/2020 prerušenie z dôvodu nevhodných klim.podmienok pre dodržania technol. postupov do 2/2021, 5 - 6 / 2022 NP, oplotenie

Rozsah realizácie:
  1. Komplexná obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov