THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 541 Hodruša - Hámre

Investor: Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka č. 541,966 63 Hodruša - Hámre

Objednávateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Bytovka č. 541,966 63 Hodruša - Hámre

Termín realizácie: 28.5.2018 - 10.8.2018

Rozsah realizácie:
  1. D+M strešnej krytiny.
  2. Oprava komínov, Bleskozvod.
  3. Bleskozvod.
  4. Zateplenie fasád.
  5. Zateplenie pôjdu.
  6. Zateplenie stropov TP.
  7. Sokel, izolácie , odkvapový chodník, pivničné okná.