THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom ČSA 206/47 a 207/49 Kremnica

Investor: SVB ODVAHA Kremnica

Objednávateľ: SVB ODVAHA Kremnica

Termín realizácie: od 3.2.2020 - 20.6.2020

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie a stavebné úpravy BD.
  2. Dodávka a montáž nových závesných balkónov.
  3. Odkvapový chodník, kanalizácia.

 zateplenie bytpvych domov  zateplenie bytpvych domov  zateplenie bytpvych domov  zateplenie bytpvych domov