THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom 9.mája 2147/49,50,51 Brezno

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu

Objednávateľ: EKOCLIM s.r.o. Poprad

Termín realizácie: 19.6.18-26.4.19

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie obvodového plášťa.
  2. Sanácia lóggií.
  3. Úprava technického podlažia.

zateplovanie brezno zateplovanie brezno