THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Cikkera 840/4,6 Sliač

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Zvolen

Objednávateľ: SBD Zvolen

Termín realizácie: 24.6. - 4.7.2019

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia bezbariérového vstupu.
  2. Výmena obkladu priečelia a vstupu.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom B. Nemcovej 656/9 Sliač

Investor: Vlastníci bytov a NP bytového domu

Objednávateľ: SBD Zvolen

Termín realizácie: od 22.11.2019 - 2 mesiace

Rozsah realizácie:
  1. Obnova spoločných BD.
  2. Maliarske práce, opravy omietok.
  3. Výmena podlahových krytín.
  4. Nájazdová rampa pred vchodom.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov