THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Cikkera 840/4,6 Sliač

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Zvolen

Objednávateľ: SBD Zvolen

Termín realizácie: 24.6. - 4.7.2019

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia bezbariérového vstupu.
  2. Výmena obkladu priečelia a vstupu.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov