THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom M.R.Štefánika 2588/31,31 ZVOLEN

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Zvolen

Objednávateľ: SBD Zvolen

Termín realizácie: 2 mesiace, začatie 7.1.2019

Rozsah realizácie:
  1. Rekonštrukcia spoločných priestorov.
  2. Maľby.
  3. Dodávka a pokládka dlažby schodištia.
  4. Úprava podláh v pivniciach.