THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom J. Horvátha 902/34 H,CH a 954/92 G Kremnica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu

Objednávateľ: SVB FLOREN Kremnica

Termín realizácie: stavba pozastavená pre zmenu tech. riešenia

Rozsah realizácie:
  1. Obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 400 Jiráskova 21,23 Žiar nad Hronom

Investor:

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 400

Termín realizácie: od 16.10.2018 – 5 mesiacov

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasád.
  2. Zateplenie strechy, stropov suterénu.
  3. Obnova balkónov.
  4. Vonkajšie, vnútorné úpravy.
  5. Výmena výplní otvorov.
  6. Oprava hydroizolácie pivníc.
  7. Výmena rozvodov elektroinštalácie,SV a TUV, tepla.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom Lipová2,4,6 Banská Bystrica

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD BB

Objednávateľ: RBD spol. s r.o. Banská Bystrica

Termín realizácie: od 20.9.2019 - 11/2019

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie fasády.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 436 Moysesa 34-36 Žiar nad Hronom

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 436,Š. Moysesa 34-36, 965 01 Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 4.11.2019 - 31.3.2020

Rozsah realizácie:
  1. Zateplenie a stavebné úpravy BD.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov