THORSTAV s.r.o.

THORSTAV s.r.o. - Galéria realizovaných stavieb.
Realizovaná stavba:


Bytový dom Školská 45/8-14 NOVÁ BAŇA

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Žiar nad Hronom

Objednávateľ: SBD Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 6 mesiacov, začatie 6.3.2019

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie fasády a stropov suterénu.
 2. Obnova balkónov.
 3. Výmena výplní otvorov.
 4. Výmena rozvodov elektriny, ZTI, plynu, VZT.
 5. Vonkajšie a vnútorné úpravy.
 6. Odkvapový chodník.

Realizovaná stavba:


Bytový dom J. Horvátha 902/34 H,CH a 954/92 G Kremnica

Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu

Objednávateľ: SVB FLOREN Kremnica

Termín realizácie: 16.7. 2018 - 5 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Obnova BD.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom 400 Jiráskova 21,23 Žiar nad Hronom

Investor:

Objednávateľ: Bytové spoločenstvo domu 400

Termín realizácie: od 16.10.2018 – 5 mesiacov

Rozsah realizácie:
 1. Zateplenie fasád.
 2. Zateplenie strechy, stropov suterénu.
 3. Obnova balkónov.
 4. Vonkajšie, vnútorné úpravy.
 5. Výmena výplní otvorov.
 6. Oprava hydroizolácie pivníc.
 7. Výmena rozvodov elektroinštalácie,SV a TUV, tepla.

aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov aktualne realizacie zateplenie bytpvych domov
Realizovaná stavba:


Polyfunkčný objekt Sokolská 279/9 Zvolen

Investor: Biely dom s.r.o. BA

Objednávateľ: Biely dom s.r.o. BA

Termín realizácie: II. Etapa 1.4.-30.7.2019

Rozsah realizácie:
 1. Rekonštrukcia RD.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov aktualne realizacie zateplenie bytovych domov aktualne realizacie zateplenie bytovych domov
Realizovaná stavba:


Bytový dom ul. Cikkera 840/4,6 Sliač

Investor: Vlastníci bytov v zastúpení SBD Zvolen

Objednávateľ: SBD Zvolen

Termín realizácie: 24.6. - 4.7.2019

Rozsah realizácie:
 1. Rekonštrukcia bezbariérového vstupu.
 2. Výmena obkladu priečelia a vstupu.

aktualne realizacie zateplenie bytovych domov